Encyklopedický slovník

Logaritmické funkcie

Logaritmické funkcie - to je ... Čo je logaritmické funkcie?

logaritmická funkcia je inverznou funkciou exponenciálnej funkcie. Logaritmická funkcia je označená y = ln x ; jeho hodnota y , čo zodpovedá hodnote argumentu x , sa nazýva prirodzený logaritmus počtu x . Graf logaritmickej funkcie sa nazýva logaritmická funkcia. Tiež považujeme logaritmickej funkcie log a x pre ľubovoľné substráty, a > 0, a ≠ 1.

* * * FUNKTSIYALOGARIFMICHESKAYA logaritmické funkcie inverznej funkcie exponenciálne funkcie. Logaritmické funkcie je označený y = ln x je jeho hodnota y , čo zodpovedá hodnote argumentu x , sa nazýva prirodzený logaritmus počtu x . Graf logaritmickej funkcie sa nazýva logaritmická funkcia. Tiež uvažujeme logaritmickej funkcie protokol a x k ľubovoľných substrátov a > 0 a číslo 1.

Collegiate Dictionary. 2009.