Liu Zongyuan je ... Čo je Liu Zongyuan?

Liu Zongyuan (773-819), čínsky spisovateľ. Alegória, naplnená humanizmom a vierou v bežných ľudí ("Príbeh tesárky", "Gardener Go-Camel" atď.). Esej. Filozofické spisy. * * * LYU TSZUNYUANLYU TSZUNYUAN (773-819), čínsky spisovateľ. Alegória, naplnená humanizmom a vierou v bežných ľudí ("Príbeh tesárky", "Gardener Go-Camel" atď.).

encyklopedický slovník. 2009.