Liturgia je ... Čo je liturgia?

LITURGY - a; Dobre. [z gréčtiny. leiturgia - spoločná príčina, verejná služba] Cirkev. Hlavné kresťanské bohoslužby, ktoré zahŕňa čítanie pasáží z Biblie, hymny, modlitby (v Ortodoxii - zvyčajne omši, v katolicizme - masse). Vianočný deň. Slúžte liturgii. Liturgický, -th, -th. Texty L-i. L-spev. * * * Liturgia

Aj

(Gr. Leiturgía), v starovekej gréckej mesto-štátnej službe, ktorý niesol na bohatých občanov a metics (napr účastníci obsah gymnastické súťaže).

II

(grécka leiturgía - verejná služba), hlavná služba kresťanských bohoslužieb, kde sa slávi Eucharistia. Liturgia je rozdelená na 3 časti: proskomedia (grécke "prinášanie") - symbolická príprava Svätých darov pre spoločenstvo; Liturgia katechumenov (tj pripravuje sa na krst); liturgia veriacich, na ktorej sa uskutočňuje sviatosť spoločenstva (iba kresťania môžu byť prítomní). V pravoslávnej cirkvi sa nachádzajú tri liturgické obrady - sv. Ján Chrysostom, Bazil veľký a liturgia prehnojených darov. Mše v katolicizme a protestantizme liturgie. 2) Od XVI. Storočia. v katolíckej teologickej literatúre termín "liturgia" označuje celý súhrn božských služieb.

encyklopedický slovník. 2009.