Likvidita je ... Čo je to likvidita?

likvidity (z latinského likvidu tekutiny, tekutiny.) (Z latinského likvidu. - Liquid, kvapalina), majetok mobility podnikov, firiem a bánk, zabezpečenie včasnej platby svojich záväzkov. * * * LIKVIDNOSTLIKVIDNOST (z latinského likvidu. - Liquid, kvapalina), majetok mobility podnikov, firiem a bánk s cieľom zabezpečiť včasné platenie svojich záväzkov.

encyklopedický slovník. 2009.