Diabol je ... Čo je diabol?
chert'a ( Matthew 5: .. 18; Luke 16: 17) - malý znak nad písmenom sa odlišuje od iných, podobných písmen (tj najmenšie podrobnosti).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.