Limonit je ... Čo je limonit?

selektívny názov pre prírodné minerálne agregáty - zmesi hydroxidov 3+ . Na základni sú hnedé zemité alebo vláknité hmoty. Podľa pôvodu je hypergénny. Akumulácie limonitových ložísk vysoko kvalitných železných rud. * * * LIMONITLIMONITE, kolektívny názov prírodných minerálnych agregátov - zmesi hydroxidov Fe 3+ . Na základni sú hnedé zemité alebo kyslé hmoty. Podľa pôvodu sú hypergénne ( pozri HYPERGÉNOVÉ MINERÁLY). Kumulácia limonitových ložísk železných rúd ( cm IRON ORE) vysokej kvality.

encyklopedický slovník. 2009.