Encyklopedický slovník

Limbický systém

Limbický systém - ... Čo je limbický systém?

limbický sistemasovokupnost počet mozgových štruktúr. Sa podieľa na regulácii viscerálnych funkcií, čuchu, inštinktívne správanie, emócie, pamäť, spánok, bdenie, a ďalšie. * * * SISTEMALIMBICHESKAYA limbického systému, sadu niekoľkých mozgových štruktúr. Podieľa sa na regulácii viscerálnych funkcií, čuchu, inštinktívne správanie, emócie, pamäť, spánok, bdenie, a iní.

Collegiate Dictionary. 2009.