Lilac - to je ... Čo je ľalia?

LILE -s; pl. Botan. Rodina rastlín, medzi ktoré patrí lilie, hyacint, tulipán atď. * * * Ľalia (lilie), rodina monocoty. Trvalky bylinky s oddenkami, cibuľami alebo cibuľami, menej často rastliny podobné stromom. Okolo 1300 druhov (45 rodov), po celom svete. Lilie zahŕňa ľalie, tulipán, lesy, hyacint a pod. Niektoré z nich sú chránené. * * * LILY-LILY (ľalia), rod jednoklíčnolistých rastlín. Trvalky bylinky s oddenkami, cibuľami alebo cibuľami, menej často rastliny podobné stromom. Pribl. 1300 druhov (45 rodov), po celom svete. Liliae zahŕňajú ľalie, tulipán, lišajník ( pozri PROLESCA), hyacint.

encyklopedický slovník. 2009.