Encyklopedický slovník

Lichačev Ivan Fiodorovič

Lichačev Ivan Fiodorovič - je ... Čo Lichačev Ivan Fiodorovič?

Lichačev Ivan Fiodorovič (1826-1907), viceadmirál ruského flotily (1874), vojenský teoretik. Hlavným dielom "služba generálneho štábu v námorníctve" (1888), ktorý ako prvý dokázal nutnosť vytvorenia operatívne a strategické tela fleet manažmentu (námorné generálneho štábu), ktorý bol vypracovaný základy jeho organizáciu a činnosti. * * * Lichačev Ivan FedorovichLIHAChEV Ivan Fedorovič (1. 826-1907), ruský vedec, viceadmirál (1874). Hlavné diela "služba generálneho štábu v námorníctve" (1888), ktorý ako prvý dokázal nutnosť vytvorenia operatívne a strategické riadiaci orgán vozového parku (na more generálneho štábu), vyvinula svoju organizačný rámec a . aktivita

Collegiate Dictionary, 2009

. <- 1 ->