ľAhkosť je ... Čo je to ľahkosť?

LIGHT -y; Dobre. 1. = Svetlo. 2. Špeciálne. Hodnota použitá na odhad rozdielu medzi vizuálnymi vnemmi spôsobenými dvoma priľahlými čiernobielymi povrchmi. * * * Veľkosť svetla je veľkosť používaná na kvantifikáciu rozdielu medzi vizuálnymi (ľahkými) vnemmi spôsobenými dvoma priľahlými čiernobielymi povrchmi. * * * Svetlofarebné svetlo, bezrozmerné množstvo, ktoré sa používa na kvantifikáciu rozdielu medzi vizuálnymi (ľahkými) vnemmi spôsobenými dvoma priľahlými čiernobielymi povrchmi.

encyklopedický slovník. 2009.