Lexikológie - a ... Čo je lexikológie?

lexikológie s; Dobre. [z gréčtiny. lexikos - slovná zásoba, slovesá a logá - výučba] Časť lingvistiky, ktorá študuje slovnú zásobu. Historický l. Lexikál, t. L-er funguje. * * * lexikológie (z gréckeho lexikós. - S odvolaním na slová a ... logy), odvetvie lingvistiky, ktorá študuje slovnej zásoby, slovnej zásoby jazyka. * * * LEKSIKOLOGIYALEKSIKOLOGIYA (z gréckeho lexikos -. S odvolaním sa na slová a logá - slovo, výučby), odvetvie lingvistiky, ktorá študuje na slovnú zásobu jazyka.

encyklopedický slovník. 2009.