Encyklopedický slovník

Flyers Jurij Alexandrovič

Flyers Yuri Alexandroviča - je to ... Čo Letunov Jurij Alexandrovič?

Flyers Yury Alexandrovič (1926-1984), novinár. Od roku 1952 v rádiu All-Union. Jeden z organizátorov (1964), rozhlasová stanica "Mayak" (1966 šéfredaktor informácií). Od roku 1976 šéfredaktor sociálno-politické vysielanie ústredná televízia; riaditeľ programov "Čas". Zborník z problematiky médií. Štátna cena ZSSR (1977).

encyklopedický slovník. 2009.