Jean Leray - je ... Čo je Jean Leray?

Leray Jean (Leray) (s. 1906), francúzsky matematik, cudzie člen Ruskej akadémie vied (1966) , Zborník z funkčnej analýzy, topológie, diferenciálnych rovníc, teórie funkcií. * * * Leray ZhanLERE (Leray), Jean (1906-1998), francúzsky matematik, cudzie člen Akadémie vied ZSSR od roku 1966. Práca na funkčné analýzy, topológie, diferenciálne rovnice, teórie funkcií. Zlatá medaila je. Lomonosovská akadémia vied ZSSR (1989).

encyklopedický slovník. 2009.