Encyklopedický slovník

Camille Lemonnier

Camille Lemonnier - to je ... Čo je to Camille Lemonnier?

Camille Lemonnier (Lemonnier) (1844-1913), Belgický spisovateľ, umelecký kritik. Napísal som vo francúzštine. Jeden zo zakladateľov skupiny "Mladé Belgicko". Romány, "Dead Man" (1882; o zbedačovanie obce), "The End of buržoázia" (1892), "Ulyulyu" (1906) - o sociálnych rozporov a úpadku šľachty. Memoáre (vydanie z roku 1945). * Lemon KamilLEMONE (Lemonnier), Kamil (1844-1913), belgický spisovateľ, kritik. Napísal som vo francúzštine. Jeden zo zakladateľov skupiny "Mladé Belgicko" ( pozri YOUNG BELGIUM). Romány "Dead Man" (1882), "koniec buržoázie" (1892), "Ulyulyu" (1906). Spomienky (publikované v roku 1945).

encyklopedický slovník. 2009.