Encyklopedický slovník

Prenajímatelia

Prenajímatelia sú ... Čo sú prenajímatelia?

prenajímateľoch v Rusku, pristáli šľachtici. Spočiatku sa vojaci, ktorí "presťahovali", tj dostali pozemok (majetok) na výkon verejnej služby. Postupne sa majetky stali dedičnými, od roku 1714 - majetkom vlastníka pôdy. Po októbri 1917 boli majetok prenajímateľov a ich vlastníctvo pozemkov likvidované. * * * BUILT-IN miesta, v prerevolučnom Rusku šľachtici-vlastníci pôdy. Spočiatku sa vojaci, ktorí "presťahovali", tj dostali pôdu (majetok) na použitie pre výkon verejnej služby. Postupne sa majetky stali dedičnými, od roku 1714 - majetkom prenajímateľov. Októbrová revolúcia z roku 1917 zrušila majetok prenajímateľov a ich vlastníkov.

encyklopedický slovník. 2009.