Biografický slovník

Kozodavlevy

Kozodavlevy je ... Čo sú Kozodavlevovia?
Kozodavlevy - ruská šľachtická rodina, ktorá vznikla ako z nemeckej rodiny Kosfon-Dalen. Gleb Ignatievič Kozodavlev sa prihlásil k záznamu komisie pre kniežaťa Serebryana (1565). Funik Prokofievich Kozodavlev bol synom bojovníkov v Novgorode (1606); jeho synovi Ivanovi bola udelená vláda (1618). O Osipovi Petrovičovi Kozodavlevovi, pozri vyššie.

Biografický slovník. 2000.