Biografický slovník

Kondurushkin Stepan Semenova

Kondurushkin Stepan Semenova - je to ... Čo Kondurushkin Stepan Semenova?
Kondurushkin Stepan Semenova - spisovateľ. Narodil sa v roku 1874 v roľníckej rodine. V roku 1898, vyštudoval v Kazani pedagogický inštitút, vľavo, na pozvanie palestínskej spoločnosti v Palestíne a Sýrii, kde žil po dobu 5 rokov pedagóg a asistent inšpektor inšpekcie Južnej sýrskeho. Dojmy sýrsku Príroda - Libanon a Anti-Libanon, v púšti - mu dal materiál pre zaujímavé a farebné "sýrskych príbehov" vytlačených v "ruskej bohatstvo", "Boží pokoj", atď. V posledných rokoch sa veľa cestovania v Rusku, študovať náboženské a sociálno-politické postoje. postrevolučný život ľudu Ruska. Samostatne publikoval svoje "Príbehy" (Petrohrad, 1908 - 1910). Nezahŕňali poetické príbehy o živote na Novej Zemi (Zbierka vedomostí, xXVIII). Cestovné eseje Konduruškin predovšetkým vytlačené v "Reč."

Biografický slovník. 2000.