Biografický slovník

Koltsunyak Nicholas

Koltsunyak Nicholas - to ... Čo Koltsunyak Nicholas?
Koltsunyak Nicholas - etnograf, rodák z Haliče. V roku 1870 vydal zbierku s názvom "Pisni z Kolomiyskogo Pidgirya"; v roku 1891 v časopise Pravda - rozsiahle dielo o etnografii: "Vesille v Kovalivtsi".

Biografický slovník. 2000.