Biografický slovník

Kolosov Vladimir

Kolosov Vladimir - to ... Čo je Kolosov Vladimir Ivanovič?
Kolosov Vladimir Ivanovič - spisovateľ (narodený v roku 1854), absolvent petrohradskej teologickej akadémie Jeho hlavné práce, "Alexander Puškin v provincii Tver" ( "ruskej starožitnosti", 1888. október a Dep). "znovu otvorený pracovný Yuri KRIŽANIČ" ( "Journal of ministerstva školstva", 1888, december, aj samostatne), "History of the Tver seminár" (Tver, 1889). "DI vrecko. Zbierka diel týkajúcich sa histórie regiónu Tver "(ib., 1893)," Rieka Hornej Volhy v minulosti a súčasnosti súčasnosť "(1893)," Tver za vlády cárovnej Kataríny II "(1896)," knižnica Tver archeológ XVIII storočia DI Karmanova "(1897)," Holy Metropolitan Philip a miesto jeho uväznenie v založenia kláštora "(1902); "Peter Veľký v Tver, (1903)

Biografický slovník 2000

.. <- 1 ->