Biografický slovník

Kolosov Mitrofan A.

A. Kolosov Mitrofan - to ... Čo Mitrofan A. Kolosov?
A. Kolosov Mitrofan - filológ (1839-1881). Absolvoval kurz na Charkovskej univerzite. Bol profesorom ruského jazyka a literatúry na Varšavskej univerzite. V roku 1878 založil "ruský filologický bulletin". Druhá pobočka Akadémie vied ho zvolila za svojho zodpovedajúceho člena. Hlavné diela Kolosov: "esej o histórii zvukov a foriem ruského jazyka s XI storočia XVI" (1872), "Review zvuku a formálnych rysov národného ruského jazyka" (1878), "Poznámky k jazykovej a ľudovej poézie v severo-pra-príslovky" (1877). - Porov. AI Smirnov "MAK" ("Ruský filologický bulletin", 1881).

Biografický slovník. 2000.