Biografický slovník

Alex Kolodkin Emelianovich

Alex Kolodkin Emelianovich - je to ... Čo Alex Kolodkin Emelianovich?
Alex Kolodkin Emelianovich - kartografky (zomrel v roku 1851). V rokoch 1802 - 1808 vypracoval inventár pobreží Fínskeho zálivu; Jeho diela boli zverejnené v roku 1812 formou atlasu, ktorý slúžil ako sprievodca pre plavbu na Fínskom zálive až do 40. rokov 20. storočia.

Biografický slovník. 2000.