Biografický slovník

Koksharov Nikolai

Nikolai Koksharov - to ... Čo Koksharov Nikolai?
Nikolai Koksharov - známy mineralóg (1818-1892). Vzdelanie prijaté v horskej budove; sa podieľali na geologickej expedícii v Rusku pod vedením Murchison a de Verneuil. Prvý vytlačil svoju prácu (1840) vyložil výsledky pozorovaní počas tejto cesty. Zriedkavé minerály z ruských ložísk neboli Koksarovom skúmané. Okrem radu monografií Akadémie vied vydanie, "Mining Journal", v časti "Poznámky cisárskeho Mineralogická spoločnosť" a v mnohých zahraničných vedeckých časopisoch, Koksharov 1853 ujal publikácia veľkých stavebných prác: "Materiály pre mineralógia v Rusku" Bol to bežný akademik cisárskej akadémie vied, riaditeľ Imperial Mineralogical Society. Kokšarovova pedagogická činnosť bola vyjadrená v čitateľských prednáškach v takzvanom ušľachtilom pluku, na horskej škole, na univerzite a iných vzdelávacích inštitúciách. Hlavné diela jeho sú uvedené "Materiály". Jeho "Prednášky mineralógie", vydanej v roku 1863, "Memories" je - v "ruskej starožitnosti" (1890, číslo 3-6).

Biografický slovník. 2000.