Biografický slovník

Lionel Kieseritzky Gangolf Ye

Lionel Kieseritzky Gangolf Ye - je ... Čo je Lionel Kieseritzky Gangolf Ye?
Lionel Kieseritzky, Gangolf Ye - Archeológ (1847 - 1903). Absolvoval kurz na univerzite v Dorpat. Skladala Hermitage depozitárovi oddelenia starožitností, ktorá má vybavenú halu Nikopol a oddelenia stredoveku a renesancie. Jeho hlavné práce: "nike in der Vasenmakerei" (1876 diplomovej práce), "Khotan starožitnosti zo zbierky Petrovský" ( "Notes Východného pobočka ruskej archeologické spoločnosti", 1895), "Museum of Ancient Hermitage sochy" (Petrohrad, 1901) , Po smrti Kiseritskyho pri liečbe Vatsingera prišiel "Die Grabreliefs Sudrusslands". - Pozri EM Pridik, "Západné klasické oddelenie ruskej archeologickej spoločnosti" (zväzok IV, 265 slov).

Biografický slovník. 2000.