Kishenskie - to ... Čo Kishenskie?
Kishenskie - ruský šľachtický rod, pochádzajúci z stevarda Andrew Jakovljevic Kishenskogo sťažoval panstva v roku 1624, on bol potomok Fjodor Ivanovič Kishensky v roku 1770 bol dozorcom ľudu Kalmyk a ich krutosť prispeli čiastočne uniknúť veľkú časť tohto kmeňa v CJ Ngari; Neskôr bol vládcom Charkovskej vlády. Rhode Kishenskih súčasťou VI genealogických kníh Nižnij Novgorod a Tver provinciách (Armorial, VI, 57). Tam je ešte akási Kishenskih, ktorého predok bol plukovný esaul Charkov pluku (1763). VR

Biografický slovník. 2000.