Biografický slovník

Nikolay Kiselev

Nikolai Kiselev - A ... Čo je Nikolai Kiselev?
Kiselev (Nikolai Dmitriev, 1800 - 1869) - diplomat, mladší brat grófa PD Kiseleva (viď.). Od roku 1844 do roku 1854 bol prvý vyslanec a potom splnomocnený veľvyslanec v Paríži. Napäté vzťahy pred východnou vojnou ho donútili opustiť Francúzsko. V rokoch 1856 - 64 bol veľvyslancom na papežskom dvore a od roku 1864 až do svojej smrti - s talianskym kráľom.

Biografický slovník. 2000.