Khripunovs sú ... Čo sú Khripunovovia?
Khripunovov - ušľachtilých rodín, zaznamenaných v časti časti genealógie knihy Orel provincie. Okolo roku 1335 prišiel Veľký princ Moskvy John Danilovič Kalita zo Zlatého hordy do služby Burke, menovanej v svätom krste Anika. Jeden z jeho potomkov, Ivan Vasilyevich, bol na začiatku 15. storočia prezývaný "Khripun" a jeho synovia sa začali nazývať Khripunovmi. Mnohí z Kh. Boli v XVI. A XVII. Storočí, správcovia a voevoda. V VIII. Časti Ermitáže je zahrnutý erb rodu Kh. Existuje ďalší rod H., neskoršieho pôvodu. VR

Biografický slovník. 2000.