Howard
Hov'ar (Ezekiel 1: 1, 3, Ezekiel 3: 15,23, Ezekiel 10: 15, 20) sa považuje za jeden z kanálov vykopaných z rieky Eufrat v oblasti Babylonu. Na tejto "rieke" bola zjavne jedna z modlitebných miest Židov ( pozri rieku).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.