Biografický slovník

Chojnacka Joseph-Peter

Chojnacka Joseph-Peter - to je ... Čo je Chojnacka Joseph-Peter?
Chojnacka (Joseph-Peter, coinacki, 1818 - 1885) - poľský maliar, 10 rokov, bol identifikovaný v Kalisz Cadet zboru, ktorá bola podaná na veľkovojvodu súm Konstantin Pavlovich. Po smrti otca mladého človeka ho jeden z spoločníkov zosnulého preniesol na vojenský lyceum; tu robí vedu, H. zároveň začal maľovať a používať ho vo vedení A. Kokularu. V roku 1840 sa na výstave vo Varšave objavil prvý obraz mladého umelca, za ktorý dostal čestné uznanie. Po dvoch rokoch v Ríme sa H. vrátil do Varšavy a historické obrazy, ktoré mu vystavil, mu priniesli striebornú medailu. Potom prešiel do Podolí a tam získal dobre známy portrét maliara, a potom sa presťahoval do Odesy, kde žil až do svojej smrti. V tomto meste, bol jedným zo zakladajúcich členov miestnej komunity milovníkov umenia a od roku 1865 na 1872 bol riaditeľom a učiteľom na rysovacej škole, so sídlom v tejto spoločnosti. Nasledovník ročník talianskej prevažne rímskych maliarov, on dal jeho náboženské obrazy takmer všetkých katolíckych kostoloch provincie Podolsk. Jeho dielo "Sv. Jozef s dieťaťom - Kristom" zdobí jedna z ortodoxných kostolov v Odese.

Biografický slovník. 2000.