Biografický slovník

Khartulari Dmitri

Khartulari Dmitri - A ... Čo je Khartulari Dmitri?
Khartulari (Dmitri, narodený v roku 1833) - raskoloved. Začal službu v roku 1853, ministerstvo spravodlivosti, pohyboval v roku 1857 na Ministerstve vnútra, ktoré je členom Rady ministrov. S jeho hlavné zapojenie vyspelých právnych predpisov: 19. apríla 1874 o manželstve disidentov (za predpokladu, sektári práv zákonnosti ich manželstva a legitimitu svojich detí); 03.05.1883 - prideliť disidentmi určité občianske práva a správu schizmatikov vyžaduje, a niektoré ďalšie, ktoré sa týkajú riadenia vzájomné vzťahy a administratívneho oddelenia s disidentmi. V mene ministerstva, H. bola historická poznámka: "Na tesniace, Ragozhskih schizmatický oltárov v Moskve v roku 1856." a rozsiahly "Historické výskumné aktivity Ministerstva vnútra k rozkolu od založenia tejto službe až do konca vlády Alexandra II", zostávajú v tajnosti rukopisu. Na ministerstve pre všeobecné záležitosti zriadil schizmatické múzeum. Väčšina predmetov múzea bola preukázaná na štvrtom archeologickom kongrese.

Biografický slovník. 2000.