Biografický slovník

Ivan Kharlamov

Ivan Kharlamov - A ... Čo je Ivan Kharlamov?
Kharlamov (Ivan Nikolajevič, 1855-1887) - populistický spisovateľ. Narodil sa v provincii Vladimir, v rodine kňaza, bol vychovávaný v miestnom seminári av právnickej fakulte univerzity v Petrohrade, kde študoval ruskú históriu a zvykové právo. Prvý náčrt národného života umiestneného v "Bee" v roku 1875, potom pracoval v "business", "ruskú bohatstvo", "Ruská myšlienka", "starého a moderného Ruska", "krajina", "ruský Courier", "ruský Vedomosti "," Mirsky Tolk "a ďalšie. Jeho eseje vyjadrujú ľudový život s úplnou nestrannosťou bez akejkoľvek predsudkovej myšlienky; etnografická stránka je v nich najviac rozvinutá. V posledných rokoch literárnej činnosti H. venoval štúdiu divízie a urobil rad cenných štúdií na sekty cudzinci alebo bežci Stundists a Doukhobors, stelesňujúci veľa nových dát. St. Smirnov "Slovník vodcov provincie Vladimir." P. V. B.

Biografický slovník. 2000.