Biografický slovník

Khans Sergej Fiodorovič

Khans Sergej Fiodorovič - je ... Čo Khans Sergej Fiodorovič?
Khans (Sergej Fiodorovič, 1777 - 1850) - lekári, na konci kurzu na lekárskej a chirurgickej akadémii v Sankt Peterburgu v roku 1803 bol vojenským doktorom v rôznych plukoch. V roku 1820 bola lekársko-chirurgická akadémia uznaná za doktora medicíny a chirurgie. V roku 1834 bol pán .. vymenovaný za generálneho riaditeľa - doktora pôsobiaceho v Kráľovstve poľskej armády av tom istom roku predsedom lekárskej komisie vo Varšave. V roku 1839 bol členom lekárskej rady ministerstva vnútra a v roku 1848 bol nepostrádateľným členom vojenského lekárskeho vedeckého výboru. Ako vojenský lekár, H. bol bojiska v roku 1807 - 1813 rokov v tureckej vojny v roku 1827 H. sám pojednanie: "Príručka k liečbe horúčky tifoidalnoy" (Varšava, 1847).

Biografický slovník. 2000.