Biografický slovník

Halchinsky Fedor Lavrent'evich

Halchinsky Fedor Lavrent'evich - je to ... Čo Halchinsky Fedor Lavrent'evich?
Halchinsky (Fedor Lavrent'evich, zomrel 1860). Po ukončení štúdia na moskovskej univerzite, pôsobil v zbore zahraničných vecí, kde pracoval pod vedením NN Bantysh-Kamensky, analýza diplomatických vzťahov skorších dobách; Potom sa konala v ruskom veľvyslanectve v Paríži, s 1809 - Úrad kancelára grófa Rumyantsev; ako najbližší pomocníka pri kontrole ministerstva zahraničných vecí, zúčastnil otvorenia prvého Sejmu vo Varšave (1817) a u kongresu Aachen; v tureckej vojne v roku 1828 bol v hlavnom byte; v roku 1833 je stanovený manažérske kancelárie súdu a po 9 rokoch na starosti expedície vládnych kreditných kariet. H. patrí: z nemčiny "Napoleon Bonaparte a francúzsky národ" (Petrohrad, 1806) a francúzskeho "prejav generála Jamin z veľkých vojenských operácií, alebo kritické a komparatívne opis ii kampane Frederick a Napoleon", v 8 objemoch (St. Petersburg, 1809 - 1817).

Biografický slovník. 2000.