Biografický slovník

Khalezov Fedor Antonov

Khalezov Fedor Antonov - A ... Čo je Khalezov Fedor Antonov?
Khalezov (Fedor Antonov, 1787 - 1866) - podplukovník; zúčastnil bitky Navarino, kde bol ranený, urobil poznámky deklinácie magnetickej ihly na ostrove Yussari, ktorý predstavila v rozsiahlom článku: "Test of Primechenie zlého pôsobenia magnetického ihly v blízkosti ostrova Yussari v roku 1815, 1816 a 1817, respektíve," ostrov žiadosti o kartu Yussari a jeho okolie a ukazujú smer zlých akcií ihly ( "Poznámky z admirality odboru," časť iV). Porovnajte "Všeobecný námorný zoznam" (zväzok VIII, 1894).

Biografický slovník. 2000.