Khabaya je ... Čo je Khabaya?
Hab'ayya (Jehova chránené) (Ezra 2:. 61) - analógové. Gakkots, b (v Neh 7:63 je pomenovaný Havaj).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.