Biografický slovník

Kelchevskie

Kelchevskie - to ... Čo Kelchevskie?
Kelchevskie - poľský šľachtický rod, erb Abdank odvodený od Jan Kelchevskogo sudcovia Lublin v 1436 jedného z jeho potomkov priemyslu sa sťahoval do XVII , do Litvy. Rhode Kelchevskih súčasťou VI a časti I genealogických kníh provincií Vilna, Volyni, Grodno, kové a Minsku. Ďalší druh Kelchevskih, erb Pomian, tiež sa datuje do prvej polovice storočia XV. a zahrnuté do genealogických kníh šľachticov Poľského kráľovstva. VR

Biografický slovník. 2000.