Biografický slovník

Kazi Michael I.

Kazi Michail Iľjič - A ... Čo je Kazi Michail Iľjič?
Kazi, Michael I. - osobnosť verejného života (1835-1896). Dostal námorné vzdelanie a začal službu v čiernomorskej flotily, potom sa sťahoval do "ruského Steam Navigation and Trading Company" a v roku 1867 bol menovaný riaditeľom Sevastopoľ admirality spoločnosti a v roku 1870 ako asistent režiséra. Kedysi bol hlavou mesta Sevastopol. V roku 1876 prevzal p. Pána manažéra pobaltského závodu, rozšíril a rozvinul svoju činnosť. Do veľkej miery prispeli k rozvoju technických železničných škôl. Ako poradný člen námorného ministerstva mal prospech pri výstavbe a údržbe prístavov. Podieľal sa na rusko-nemeckej obchodnej dohode v roku 1894. Kazi bol čestným členom Rady pre obchod a výrobu a predsedom cisárskej ruskej technickej spoločnosti.

Biografický slovník. 2000.