Kavelíny sú ... Čo je Kaveliny?
Kaveliny je ruská šľachtická rodina. Ich predok, Ivan Ivanovič Kavelín, bol diakonom pod patriarchom Jozefom (1642-52). Jeho syn Peter bol služobníkom; Dmitrij Alexandrovich Kavelin (1778-1851), riaditeľ hlavného pedagogického ústavu, neskôr z Petrohradskej univerzity, bol členom súčasných literárnych kruhov. O jeho synovi Konštantine Kaveline, pozri vyššie. Jeho bratranec Lev Alexandrovič Kavelin (1822 - 1893), v mníšstve Archimandrite Leonid, je známy ako spisovateľ v archeológii a histórii. Rodina Kavelins je zahrnutá do vI časti genealogickej knihy provincie Kaluga. V druhej časti genealogickej knihy provincie Tula bola zaradená pobočka toho istého rodu, ku ktorému patril adjutant-generál Aleksandr Aleksandrovič Kavelin.

Biografický slovník. 2000.