Biografický slovník

Katyrev-Rostov Petro

Katyrev-Rostovskej Peter Ivanovič - to ... Čo Katyrev-Rostovskej Peter Ivanovič?
Katyrev-Rostovsky Petr Ivanovič - pozri v článku Katyrev-Rostov.

Biografický slovník. 2000.