Katakazi - to ... Čo Katakazi?
Katakazi - ruský šľachtický rod, gréckeho pôvodu, z Konstantinovsky fanariot. Synové Antona Katakaziho odišli do Ruska v roku 1897; z nich Gabriel Antonovič (1794 - 1867), známy diplomat vo svojej dobe, bol senátorom. Rod Katakazí je zaradený do II. Časti genealogickej knihy bessarabskej provincie. VR

Biografický slovník. 2000.