Biografický slovník

Kashevarov-Rudnev

Kashevarov-Rudnev je ... Čo je Kashevarov-Rudnev?
Kashevarov-Rudneva je ženská lekárka; pozri Rudneva-Kashevarová.

Biografický slovník. 2000.