Biografický slovník

Kartsov Alexander P.

Kartsov Alexander Petrovič - A ... Čo je Kartsov Alexander Petrovič?
Kartsov (Aleksandr Petrovič) - pechotné Všeobecne platí, že pobočník generál (1817-1875); študoval v Cadet Corps, potom vo vojenskej akadémii, kde v roku 1850 dostal oddelenie taktiky. V roku 1854 bol menovaný guvernérom Kartsov výbor záležitosti, diskutovať o opatreniach na ochranu pobrežia Baltského mora, a v roku 1855 - člen redakcie Komisie s cieľom zlepšiť vojenskú jednotku. Od roku 1860 sa pán .. .. zúčastnil na vojenských operáciách počas dobytia Západného Kaukazu; korekcie polohy náčelníka štábu kaukazskej armády, bol asistentom veliteľ rovnaké armády, neskôr člen vojenskej rady a veliteľ Charkov vojenského okruhu. Hlavné vojenské literárne diela Kartsov: "Tactics" (niekoľko edícií) a "War Review" 1812 - 1813 a Sever.

Biografický slovník. 2000.