Biografický slovník

Kaminsky Victor K.

Kaminsky Victor K. - je to ... Čo Kaminsky Victor K.?
Kaminsky (Victor K.) - spisovateľ, učiteľ v kadetov zboru. Zomrel v roku 1856. Zostavil ho "Memoáre fanúšika Svätej zeme" vydržali tri vydania (Petrohrad, 1855, 1856, 1859).

Biografický slovník. 2000.