Biografický slovník

Kamenevs-Liubavskii

Kamenevs-Liubavskii - to ... Čo Kamenev-Liubavskii?
Kamenevs-Liubavskii - šľachtického rodu, ktorého história siaha do začiatku v XVII. Rod je zahrnutý v časti VI genealogickej knihy provincie Ryazan.

Biografický slovník. 2000.