Biografický slovník

Kalaidovich Fedor

Kalaidovich Fedor - je ... Čo je Kalaidovich Fedor?
Kalaidovich (Fedor) - lekár, spisovateľ; v roku 1812 bol spolupracovníkom na Kazaňskej univerzite. Zomrel v Moskve v roku 1819. Vypísal "o zachovaní zdravia alebo krátkych hygienických pravidiel" (Kazaň, 1813).

Biografický slovník. 2000.