Biografický slovník

Kakhovsky Mikhail

Kakhovsky Mikhail - to ... Čo Kakhovsky Mikhail?
Kakhovsky, Mikhail, Earl - generál pechoty (1734-1800). Bol vychovaný v budove pozemšťiny; sa zúčastnilo sedemročnej vojny a prvej pod Catherinovou vojnou proti Turkom. V roku 1783 prikázal Kakhovský oddelený zbor na Kryme, v roku 1784 bol menovaný veliteľom regiónu Tauride. V roku 1792 ovládal ukrajinskú armádu a obsadil Varšavu. Po konflikte so Zubovom bol Kakhovský odvolaný z armády a menovaný za generálneho guvernéra Penza a Nižného Novgoroda. Cisár Pavol poskytol Kakhovskému dôstojnosť počítačov.

Biografický slovník. 2000.