Biografický slovník

John Vsevolodovich (feudálnej princovi Chelm)

John Vsevolodovich (feudálnej princ Chelm) - A ... Čo je John Vsevolod (Prince Chelm konkrétnu)?
John Vsevolodovich - špecifické Prince Kholmsk (Tver pôda), syn Vladimíra Alexandroviča, zmocnil pozemku, spolu so svojím starším bratom, George, v roku 1364, po smrti svojho otca. Podľa niektorých legiend sa zúčastnil bitky Kulikovo. V roku 1397 odišiel do Moskvy, kde sa oženil so sestrou veľkovojvodu Moskvy, Anastasia Dimitrievna a dostal Torzhok, a nasledujúci rok mu veľkovojvoda poslal vládnuť v Pskov, kde žil iba štyri mesiace. Po smrti veľkovojvodu Mikhaila z Tveře sa Ján v roku 1400 vrátil do Tveru. Zomrel v roku 1402, v pričom pred smrti mnícha "Full Annals ruský Collection" (IV, 144, 195, 196;. V, 18, VI, 130, 131, vii, 245; VIII, 70, 71, 74, 75; XV, 457 - 458, 461, 470), "Nikonov Chronicle" (IV, 93, 270, 278, 297, 305); Tatiščev, (IV, 266 - 267, 400); Neskoro "Veľké a špecifické kniežatá" (II, 546-547). A. E.

Biografický slovník. 2000.