Biografický slovník

John Maksimovich

John Maksimovič je ... Čo je John Maksimovič?
John Maksimovič - vynikajúci hierarch (1651 (?) - 1715). Vyštudoval Kyjeve teologickej akadémie monashestvoval v Kyjeve-Pechersk Lavra, a v roku 1697 prijal biskupské kreslo v Černigov, kde založil súbor Collegium "" - Rusko prvý seminár. John patril k viacerým progresívnym a vzdelaným hierarchom a podporoval Peterovu reformu. V roku 1712 bol Ján menovaný sibírskou metropolitou a prejavoval silnú činnosť, a to najmä misionár, čo okrem iného prispelo k založeniu ruskej misie v Číne. John bol plodným teologickým spisovateľom; dve jeho diela boli v roku 1720 zakázané ako neortodoxní. - Pozri Sulotsky "Život Johna Maksimović" (Moskva, 1849); "Pútnik" (1863, v 1864, I, XII v roku 1870, "Journal of ministerstva školstva" 1850, október) ..

Biografický slovník. 2000.