Biografický slovník

Glebovich Jeremiah (Jeremiáš Glebovich)

Glebovich Jeremiah (Jeremiah Glebovich) - to je ... Čo je Glebovich Jeremiah (Jeremiáš Glebovich)?
Jeremiah (Jeremiah Glebovich) - Guvernér Vladimir. Počas George II boji proti Constantine som na strane druhej, a priviedol ho k pomoci Mstislav až do 500 osôb. Potom, čo sa stal veľkovojvoda po smrti Konštantína, Yuri bol schopný zabudnúť na staré nepriateľstvo a Jeremiah sa s ním na výlet Kama Bulharov (úspešné kampane v roku 1220) a Mordovians (v roku 1228) a v roku 1237 sa podieľal na vojenských operáciách proti hromu Ryazan Tatars. Nepriatelia sa stretli v Kolomne, Rusi boli porazení a Jeremiáš bol zabitý.

Biografický slovník. 2000.