Slonovina je ... Čo je to slonová kosť?
slon'ovaya kosti. (3Tsar 10:. 18, 22; 22 3Tsar:. 39; 2ch 9:. 17, 21; Ž 44: 9.; prevýšenie 5:. 14, prevýšenie 7: 5.; Ez 27: 6. 15; Am . 3: 15; Am 6: 4; Rev. 18: 12) - kly slony, ktoré sa prelínajú do dosky a boli použité pre dekoráciu a prevedenie ...

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.