Biografický slovník

Y. Ivchenko Valerian

Y. Ivchenko Valerian - to je ... Čo je Ivchenko Valerian Ya?
Ivchenko (Valerian Y.) - spisovateľ, ktorý píše pod pseudonymom ľahší.

Biografický slovník. 2000.